Ziekteverzuim tweede spoor

 

Ziekteverzuim door psychische klachten in een tweede spoor traject?

Psychische klachten zijn de grootste reden van langdurig ziekteverzuim. Medewerkers raken overbelast door werk- en/of privé situaties, of hebben (onbewust) last van onderliggende psychische problematiek. Deze problematiek kan niet alleen een belemmering zijn voor een eerste spoor traject, maar ook voor een tweede spoor traject (re-integratie naar werk elders). Wanneer de onderliggende problematiek van het ziekteverzuim niet wordt (h)erkend, mis je in een tweede spoor traject de basis waarop gebouwd kan worden.

In verband met grote drukte kan de doorlooptijd van de zakelijke en premium trajecten, afhankelijk van de hulpvraag en gewenste taal (NL/EN), momenteel wat langer zijn dan normaal. Voor Engelstalige trajecten is momenteel geen wachtlijst. 

Hulp van onze specialisten

Hulp van een van onze specialisten voor jouw medewerker kan zinvol zijn wanneer je de medewerker herkent in één of meerdere punten:

  • Je bent op zoek naar ondersteuning om je medewerker succesvol een tweede spoor traject te laten doorlopen.
  • Je wil dat een traject meer is dan checkboxen vinken en een meerwaarde biedt voor jou en je medewerker.
  • Jouw medewerker is uitgevallen door psychische klachten, die ook een belemmerende rol spelen bij het vinden van een nieuwe baan.  
  • Je medewerker is mogelijk niet meer inzetbaar in je organisatie en heeft ondersteuning nodig bij het vinden van een nieuwe richting.
  • Je hebt een vermoeden van AD(H)D of autisme bij je medewerker of je werknemer is uitgevallen als gevolg van een burn-out. Download hier de checklist autisme herkennen bij professionals voor HR en managers.
  • Jouw medewerker is gemotiveerd, maar krijgt het niet (goed) voor elkaar om aan re-integratievereisten te voldoen of gedrag aan te passen.
  • Je vindt het fijn om korte lijnen met elkaar te houden over de voortgang van het traject en samen doelen te bepalen die in ieders belang zijn.
  • Je wil ondersteuning die zich richt op samenwerking, goed werkgeverschap én goed werknemerschap.
  • Het probleem van jouw medewerker lijkt dieper te zitten, dan met een generiek traject kan worden opgelost.

Herkenbaar? Neem contact met ons op. Behandeling vindt plaats in Tilburg, Den Bosch, Eindhoven of online. 

Whatsapp met ons

 

Hoe gaat een tweede spoor traject bij ziekteverzuim in zijn werk?

In een tweede spoor traject werken we samen met reguliere 2e spoor partijen die zich richten op outplacement en jobhunting en de wettelijke re-integratie voorwaarden. Bzonder richt zich hierin op de psychische en emotionele stabiliteit van de cliënt als randvoorwaarde voor het (job)succes van het wettelijke 2e spoor traject. Hiermee ondersteunt Bzonder de outplacement/jobhunting organisatie vanuit psychologische expertise, waardoor de outplacement/jobhunting organisatie zich kan richten op de kerntaken en geen specialistische kennis hoeft te hebben van psychische problematiek. De cliënt voelt zich hierdoor veiliger en meer gesteund, wat de kans van slagen van het traject sterk vergroot.

Coachtrajecten in tweede spoor

Coachtrajecten in een tweede spoor traject worden op maat vormgegeven in overleg met de medewerker en opdrachtgever. We starten met een intake (eventueel ook: uitgebreidere diagnostiek), waarna een coachplan wordt opgemaakt. De behandelafspraken vinden in principe plaats op onze locaties of online, zodat de medewerker alle rust en privacy heeft. We werken met duidelijke gekaderde sessiepakketten (8-12-16-20 sessies) die naar gelang uitgebreid kunnen worden. Indien gewenst kunnen ook door bedrijfsarts of leidinggevende consultaties of sessies ingeboekt worden, voor vragen of advies over omgang met de problematiek.

Elk medewerker is welkom bij ons; wij zijn expert op het gebied van burnout, ADHD en autisme gerelateerde klachten.

1e en 2e spoor reintegratie

Waarom een tweede spoor traject bij ziekteverzuim door Bzonder?*

Bzonder heeft specialistische psychologische expertise én begrijpt de zakelijke kant van het ziekteverzuim. We richten ons op de balans tussen doelgericht werken en duurzaamheid. Daarbij bieden we onze klanten niet de snélste, maar wel de snelst duurzame oplossing. Wanneer immers de situatie van voor het ziekteverzuim slecht/tijdelijk aangepakt is of als de werkgever of werknemer niet voldoende worden gezien in het proces, is de uitkomst van een traject per definitie minder succesvol.

Dit kan leiden tot een conflictueuze beëindiging van de arbeidsrelatie, terugval in ziekte, een kleinere kans dat de medewerker een nieuwe functie vindt of een grotere risico voor een loonsanctie voor de werkgever. Daar zijn zowel de werkgever als werknemer niet bij gebaat. Door onze psychologische expertise en zakelijk perspectief, begrijpen we beide kanten van de vraag en kunnen we zowel de werknemer als werkgever ondersteunen, zonder daarin onze transparantie te verliezen.

Belang van de relatie met een succesvolle uitkomst

Wij gaan uit van het belang van de relatie met elkaar en werken naar tot een succesvollere uitkomst. Daarbij kunnen wij trajecten vaak ook combineren met particuliere begeleiding vanuit gesubsidieerde budgetten, waardoor de cliënt extra ondersteund wordt in de psychische stabiliteit. Cliënt en opdrachtgever ervaren trajecten als effectiever.

*Een tweede spoor traject wordt uitgevoerd door Bzonder! Zorg & Coaching of Ludi, afhankelijk van de aard van het traject.

 

De snelle checks

✓ Geen lange wachtlijst

✓ Psychologische en bedrijfskundige expertise

✓ Online, op kantoorlocatie van Bzonder of zakelijke locatie volgens afspraak

 

Meer informatie?

Neem contact met ons op, stuur ons een Whatsapp bericht of boek direct een pre-intake.

Whatsapp met ons Boek jouw pre-intake

 

Mogelijk ook interessant voor jou

Eerste spoor ziekteverzuim

Casus consultatie

Jobcoaching

Loopbaanadvies

Diagnostiek

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.