Ziekteverzuim tweede spoor

 

Ziekteverzuim door psychische klachten in een tweede spoor traject?

Psychische klachten zijn de grootste reden van langdurig ziekteverzuim. Medewerkers raken overbelast door werk- en/of privé situaties, of hebben (onbewust) last van onderliggende psychische problematiek. Deze problematiek kan niet alleen een belemmering zijn voor een eerste spoor traject, maar ook voor een tweede spoor traject (re-integratie naar werk elders). Wanneer de onderliggende problematiek van het ziekteverzuim niet wordt (h)erkend, mis je in een tweede spoor traject de basis waarop gebouwd kan worden. 

Hulp van een van onze specialisten voor jouw medewerker kan zinvol zijn wanneer je de medewerker herkent in één of meerdere punten:

  • Je bent op zoek naar een tweede spoor traject waarmee je voldoet aan je re-integratie verplichtingen.
  • Je wil dat een traject meer is dan checkboxen vinken en een meerwaarde biedt voor jou en je medewerker.
  • Je medewerker is uitgevallen door psychische klachten, die ook een belemmerende rol spelen bij het vinden van een nieuwe baan.  
  • Je medewerker is mogelijk niet meer inzetbaar in je organisatie en heeft ondersteuning nodig bij het vinden van een nieuwe richting.
  • Je hebt een vermoeden van AD(H)D of autisme bij je medewerker of je werknemer is uitgevallen als gevolg van een burn-out.
  • Je medewerker is gemotiveerd, maar krijgt het niet (goed) voor elkaar om aan re-integratievereisten te voldoen of gedrag aan te passen.
  • Je vindt het fijn om korte lijnen met elkaar te houden over de voortgang van het traject en samen doelen te bepalen die in ieders belang zijn.
  • Je wilt ondersteuning die zich richt op samenwerking, goed werkgeverschap én goed werknemerschap.
  • Het probleem van jouw medewerker lijkt dieper te zitten, dan met een generiek traject kan worden opgelost.

Herkenbaar? Neem contact met ons op. Behandeling vindt plaats in Tilburg, Den Bosch, Eindhoven of online. 

Whatsapp met ons

 

Wat doet coaching bij ziekteverzuim tweede spoor?

Coaching in een tweede spoor traject is doelgerichter dan een eerste spoor traject. Waar een eerste spoor traject zich veelal richt op behandeling van de psychische problematiek, is een tweede spoor traject gericht op het vinden van een nieuwe baan/werk- of studierichting. Daarbij houden we rekening met de aanwezige psychische problematiek, trainen we specifieke vaardigheden, ondersteunen we bij mentale klachten en geven we betekenis en duiding aan de psychische klachten in het kader van de re-integratie. Elke sessie bestaat uit het bespreken van eerder huiswerk, wat er momenteel (psychisch) speelt en welke acties voor de komende tijd worden uitgezet. De medewerker heeft een actieve rol in de re-integratie en is een gelijkwaardige samenwerkingspartner in het traject. Een tweede spoor traject kan ook aangevuld worden met behandeling bij Bzonder. De behandelaar en coach in het tweede spoor traject werken in dat geval altijd samen en er wordt aandacht besteed aan het generaliseren van het geleerde uit de behandeling naar de dagelijkse praktijk tijdens de coaching.  Het doel van een tweede spoor traject is om de medewerker zo snel als constructief gezien mogelijk is, op weg te helpen naar een nieuwe betrekking elders of de handvatten te bieden om dit op langere termijn zelf te kunnen vinden. 

Elk medewerker is welkom bij ons; wij zijn expert op het gebied van burnout, ADHD en autisme gerelateerde klachten.

 

Hoe gaat een tweede spoor traject bij ziekteverzuim in zijn werk?

Coachtrajecten in een tweede spoor traject worden op maat vormgegeven in overleg met de medewerker en opdrachtgever. We starten met een intake (eventueel ook: uitgebreidere diagnostiek), waarna een coachplan wordt opgemaakt. Soms is een (online) werkplekbezoek onderdeel van het traject, zodat we een goed beeld krijgen van de professionele omgeving en persoonlijk contact kunnen hebben met collega’s en/of leidinggevende. De behandelafspraken vinden in principe plaats op onze locaties of online, zodat de medewerker alle rust en privacy heeft. We werken met duidelijke gekaderde sessiepakketten (8-12-16-20 sessies) die naar gelang uitgebreid kunnen worden. Indien gewenst kunnen ook door bedrijfsarts of leidinggevende consultaties of sessies ingeboekt worden, voor vragen of advies over omgang met de problematiek.

Binnen de coaching in een tweede spoor traject ligt in de eerste fase de nadruk op het vinden van de juiste richting, handvatten en doelen, bijvoorbeeld door loopbaanonderzoek vanuit psychologische expertise. In de vervolgfase wordt het plan omgezet naar concrete acties, zoals exploreren van interesses, (voorbereiden van) sollicitaties, ontwikkelen van gewenste vaardigheden voor een nieuwe functie e.a. Ook bieden we ondersteuning bij bijkomende procestaken zoals een WIA aanvraag.

 

Waarom een tweede spoor traject bij ziekteverzuim door Bzonder*?

Bzonder heeft specialistische psychologische expertise én begrijpt de zakelijke kant van het ziekteverzuim. We richten ons op de balans tussen doelgericht werken en duurzaamheid, waarbij we onze klanten niet de snélste, maar wel de snelst duurzame oplossing aanbieden. Wanneer immers de situatie van voor het ziekteverzuim slecht/tijdelijk aangepakt is of als de werkgever of werknemer niet voldoende worden gezien in het proces, is de uitkomst van een traject per definitie minder succesvol. Dit kan leiden tot een conflictueuze beëindiging van de arbeidsrelatie, terugval in ziekte, een kleinere kans dat de medewerker een nieuwe functie vindt of een grotere risico voor een loonsanctie voor de werkgever. Daar zijn zowel de werkgever als werknemer niet bij gebaat. Door onze psychologische expertise en zakelijk perspectief, begrijpen we beide kanten van de vraag en kunnen we zowel de werknemer als werkgever ondersteunen, zonder daarin onze transparantie te verliezen. Wij gaan uit van het belang van de relatie met elkaar en werken naar tot een succesvollere uitkomst. Daarbij kunnen wij trajecten vaak ook combineren met particuliere begeleiding vanuit gesubsidieerde budgetten, waardoor de cliënt extra ondersteund wordt in de psychische stabiliteit en trajecten door cliënt en opdrachtgever worden ervaren als effectiever.

*Een tweede spoor traject wordt uitgevoerd door Bzonder! Zorg & Coaching of Ludi, afhankelijk van de aard van het traject.

 

Bzonder als psychologisch specialist naast een outplacement/jobhunting partner in 2e spoor traject

Als Bzonder kunnen we ook samenwerken met andere partijen die zich meer richten op outplacement en jobhunting. Bzonder richt zich in dit type traject op de psychische en emotionele stabiliteit van de cliënt als randvoorwaarde voor het (job)succes van het 2e spoor traject. Hiermee ondersteunt Bzonder de outplacement/jobhunting organisatie vanuit psychologische expertise, waardoor de outplacement/jobhunting organisatie zich kan richten op de kerntaken en geen specialistische kennis hoeft te hebben van psychische problematiek. De cliënt voelt zich hierdoor veiliger en meer gesteund, wat de kans van slagen van het traject sterk vergroot.

 

De snelle checks

✓ Geen wachtlijst

✓ Psychologische en bedrijfskundige expertise

✓ Online, op kantoorlocatie van Bzonder of zakelijke locatie volgens afspraak

 

Meer informatie?

Neem contact met ons op, stuur ons een Whatsapp bericht of boek direct een pre-intake.

Whatsapp met ons Boek jouw pre-intake

 

Mogelijk ook interessant voor jou

Eerste spoor ziekteverzuim

Casus consultatie

Jobcoaching

Loopbaanadvies

Diagnostiek

Cogmed werkgeheugentraining

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.

 

 

Bij verder browsen op deze site, ga je akkoord met het gebruik van cookies en ons privacystatement. Meer informatie

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld vanuit Bzonder. Bzonder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Cookiebeleid
Bzonder maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van je computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij jouw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt jouw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Bzonder. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden. Je kunt cookies uitzetten. Dit doe je in je internetbrowser. Als je in je browser het gebruik van cookies hebt uitgezet kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Klikgedrag
Op alle websitepages van Bzonder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van je IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van Bzonder. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google's Privacy Policy.

Tawk.to
Bzonder maakt gebruik van tawk.to, een live chat oplossing van tawk.to Ltd. Tawk.to maakt gebruik van cookies om Bzonder te helpen bezoekers te identificeren en te volgen binnen onze website. Alle communicatie tussen Bzonder en onze bezoekers beveiligd.

Beveiligde verbinding
De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser.

Toepassing privacybeleid
Bzonder respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Bzonder is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden en andere sites en bronnen.

Vragen en feedback
Bzonder neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met [email protected]

Sluiten