Kenmerken van autisme bij volwassenen

Kenmerken van autisme bij volwassenen

Welke kenmerken van autisme bij volwassenen herken je bij jezelf?

Autisme is een wat ze noemen een “ontwikkelingsstoornis”. Het is een neurologische of psychische aandoening die de normale ontwikkeling op bijna alle ontwikkelingsgebieden van een kind belemmert. Autisme heeft invloed op alle levensgebieden en blijft voortbestaan in de volwassenheid.

Mensen met kenmerken van autisme hebben (op verschillende manieren) problemen in sociale interactie, problemen op het gebied van communicatie en hebben beperkte, repetitieve en stereotype patronen in gedrag, interesses en activiteiten. Om deze kenmerken van autisme goed te kunnen inschatten en te kunnen duiden, is het belangrijk dat je altijd een hulpverlener zoekt met veel kennis van en ervaring met autisme kenmerken bij volwassenen.

Voor het stellen van een diagnose wordt in de GGZ gewerkt met een diagnostisch handboek, de DSM genoemd. In 2016 wordt nog de DSM-IV gebruikt, per 2017 de nieuwere versie: DSM-V. De manier van diagnosticeren verandert daarmee en dit heeft ook gevolgen voor autisme.

De DSM-IV kent vijf pervasieve ontwikkelingsstoornissen, ookwel autisme spectrum stoornissen genoemd.

 • Autistische stoornis (voorheen klassiek autisme en Kannersyndroom)
 • Syndroom van Asperger (geen achterstand in taalontwikkeling)
 • Syndroom van Rett (gaat samen met verstandelijke beperkingen en meer belemmeringen)
 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd (gaat samen met verstandelijke beperkingen en meer belemmeringen)
 • Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified (PDD-NOS)

In de DSM-V: vallen het Syndroom van Rett en de Desintegratiestoornis niet meer onder autisme. Ook worden de huidige diagnoses PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme samengevoegd onder één noemer: Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

 

Verklarende theorieën

Hoe de stoornis ontstaat en hoe de problemen veroorzaakt worden is nog niet helemaal bekend. Er zijn drie theorieën die elk een deel van de autisme kenmerken bij volwassenen kan verklaren.

De eerste theorie heet de Centrale Coherentie Theorie. Deze theorie gaat ervan uit dat iemand met autisme moeite heeft met het zien van samenhang, omdat alle stukjes informatie apart binnenkomen en niet goed geïntegreerd kunnen worden. Hierdoor ontstaan de volgende autisme kenmerken bij volwassenen:

 • Moeite met samenhang zien en detaildenken
 • Overprikkeling (Bijvoorbeeld: Overgevoeligheid voor geluid, tast, proeven, bewegings- of visuele prikkels. Soms is er ook onderprikkeling)
 • Vertraagde informatie verwerking (Langer tijd nodig hebben om informatie te verwerken)
 • Denken in beelden
 • Contextblindheid (Bijvoorbeeld: Alleen een detail zien van een situatie en niet de link met de betekenis van dit detail binnen het plaatje.)
 • Generalisatieproblemen (Moeite hebben om een concept toe te passen in een andere situatie)
 • Beperkt voorstellingsvermogen en letterlijk denken (Je kunnen inbeelden dat…)
 • Fantasie en werkelijkheid niet scheiden
 • Associatief denken
 • Afleidbaarheid en concentratieproblemen

De tweede theorie is de Theory of Mind Theorie. Deze gaat ervan uit dat er een achterstand is in het vermogen een beeld te vormen van het gezichtspunt van een ander (ook wel mindreading of mindblindness genoemd). Dit zijn de autisme kenmerken bij volwassenen die hiermee gepaard gaan:

 • Moeite om zich in een ander te verplaatsen
 • Functioneel denken (Beperken tot ‘logica’ en missen van sociale aspecten)
 • Moeite met inschatten andere mensen
 • Moeite met herkennen en onder woorden brengen van eigen gevoelens en gedachten

De derde theorie is de Executieve Functie Theorie . Deze gaat ervan uit dat problemen in de hogere controlefuncties van de hersenen ervoor zorgen dat het niet goed lukt om doelmatig te werken. De autisme kenmerken bij volwassenen die hierbij horen, zijn:

 • Moeite met plannen en organiseren
 • Moeite met schakelmomenten (Starten en stoppen, van ene naar andere activiteit gaan)
 • Weerstand tegen veranderingen of het hebben van rigide patronen
 • Moeite met het overzien van consequenties en oorzaak-gevolg relaties
 • Gericht op snelle behoefte bevrediging en moeite met beheersen impulsen

 

Vrouwen met autisme

Bij vrouwen met autisme zie je aan de buitenkant soms minder opvallende kenmerken van autisme. Bij hen speelt het autisme zich soms meer in hun hoofd af. Dit geldt niet voor alle vrouwen, maar bij een gedeelte van de vrouwen met autisme, zijn de kenmerken van autisme minder goed herkenbaar. Ze zijn dan bijvoorbeeld beter in staat dan mannen met kenmerken van autisme, om sociale cues op te merken, humor te begrijpen of zich aan te passen aan sociale normen. Dit kost hen echter wel veel energie. Ook zijn vrouwen soms wat beter dan mannen in plannen en organiseren of het vinden van oplossingen. Tegelijkertijd geeft dit hen wel veel stress, evenals het omgaan met veranderingen. Hierdoor overvragen ze zichzelf. Ook zien we bij vrouwen vaak veel overprikkeling en perfectionisme, soms leidend tot burn-outs. Kenmerken van autisme bij vrouwen, kunnen aldus soms net wat anders zijn, dan de mannelijke kenmerken van autisme bij volwassenen.

 

Autisme of AD(H)D?

De executieve functie klachten als benoemd in de derde theorie, lijken erg op klachten die voorkomen bij ADHD (waaronder ook ADD valt). Ook bij ADHD worden problemen veroorzaakt door problemen met de executieve functies. Hierdoor kan het soms moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen kenmerken van autisme en ADHD, vooral wanneer iemand veel klachten weet te compenseren. Bij Bzonder! werken professionals gespecialiseerd in autisme en ADHD, die de juiste kennis hebben om de stoornissen van elkaar te kunnen onderscheiden. Wil je zelf vast eens kijken? Doe dan de autisme test, ADD test of ADHD test.

 

Ben je op zoek naar hulp bij jouw kenmerken van autisme bij volwassenen in of rond Tilburg, Eindhoven of Den Bosch of online? Neem contact met ons op of boek direct jouw pre-intake.

Je kunt ook verder lezen over begeleiding, behandeling, diagnostiek, loopbaanadvies, cogmed training of relatietherapie.

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.

 

 

Bij verder browsen op deze site, ga je akkoord met het gebruik van cookies en ons privacystatement. Meer informatie

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld vanuit Bzonder. Bzonder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Cookiebeleid
Bzonder maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van je computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij jouw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt jouw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Bzonder. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden. Je kunt cookies uitzetten. Dit doe je in je internetbrowser. Als je in je browser het gebruik van cookies hebt uitgezet kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Klikgedrag
Op alle websitepages van Bzonder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van je IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van Bzonder. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google's Privacy Policy.

Tawk.to
Bzonder maakt gebruik van tawk.to, een live chat oplossing van tawk.to Ltd. Tawk.to maakt gebruik van cookies om Bzonder te helpen bezoekers te identificeren en te volgen binnen onze website. Alle communicatie tussen Bzonder en onze bezoekers beveiligd.

Beveiligde verbinding
De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser.

Toepassing privacybeleid
Bzonder respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Bzonder is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden en andere sites en bronnen.

Vragen en feedback
Bzonder neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met [email protected]

Sluiten