Missie, visie en kernwaarden

 

Missie

Bzonder! is de specialist bij ADHD/ADD, autisme, stress en complexe problematiek bij volwassenen. Wij helpen particulieren, bedrijven en professionals die vastlopen of verder willen groeien, te ontwikkelen naar de beste versie van zichzelf. Dit doen we door middel van psychologische behandeling, coaching, training, bijscholing en begeleiding in de thuis/werksituatie.

 

Visie

Wij geloven dat ieder mens een individu is, dat zich door gebruik te maken van zijn eigen mogelijkheden, kan ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Je voelt je tevredener, gelukkiger en weerbaarder, wanneer je kan en mag zijn wie je bent en vertrouwt op je eigen ‘kompas’. Zelfkennis, zelfregulatie, zelfcompassie en competentieontwikkeling zien wij als bouwstenen hiervan.

 

Bzondere kernwaarden

Bzonder! staat voor professionaliteit, ontwikkeling, vrijheid, authenticiteit, klachtoverstijgend, voortvarend , compassie, behulpzaamheid en balans.

 • Professionaliteit: We zijn helder, correct, zorgvuldig en professioneel. We komen onze afspraken na, handelen professioneel en communiceren in korte lijnen.
 • Ontwikkeling: Leven is leren en ontwikkelen. We helpen onszelf en anderen ontwikkelen in zelfkennis, zelfregulatie, zelfcompassie en vaardigheden.
 • Vrijheid: We zijn vrij in en verantwoordelijk voor onze eigen keuzes en geloven in doen wat bij je past. We richten ons op de beste versie van jou en onszelf.
 • Authenticiteit: We zijn (opr)echt en laagdrempelig. We zijn onafhankelijk en objectief, maar luisteren ook naar onze intuïtie.
 • Klacht overstijgend: We zijn mensgericht en stemmen onze begeleiding af op de persoon en situatie. We kijken verder dan de klacht.
 • Voortvarend: We werken efficiënt en zo snel als mogelijk binnen onze professionele, organisatorische en kwaliteitskaders. We hebben geen wachtlijsten.
 • Compassie: We hechten waarde aan loyaliteit, compassie en verbinding. We willen elkaar begrijpen en respecteren in de manier waarop we het leven ervaren.
 • Behulpzaamheid: We zoeken altijd naar mogelijkheden en oplossingen. We denken mee.
 • Balans: We gaan uit van evenwicht als voorwaarde voor gezond functioneren.

 

Wat clienten aan ons waarderen

 • Breed multidisciplinair aanbod
 • Geen wachtlijsten
 • Specialisme en psychologische achtergrond
 • Korte lijnen en laagdrempeligheid
 • Meedenken in mogelijkheden en oplossingen
 • Oprechte aandacht voor mens(en) achter de klacht
 • Persoonlijke groei in plaats van tijdelijke quick fix

 

 

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.