Organisatie

Wij zijn Bzonder

Bzonder is een kleinschalige organisatie met een netwerk van zelfstandige psychologen, vaktherapeuten en coaches in Tilburg en online. We bestaan uit drie labels met elk een eigen expertise: Bzonder! Zorg & Coaching, Ludi en LoveShrinks. Onze professionals werken vanuit psychologische en bedrijfskundige invalshoek en richten zich op groei en duurzame verbetering van het functioneren van mensen, relaties en organisaties.

 

Wat cliënten aan ons waarderen

  • Specialistische GGZ ervaring
  • Psychologische expertise
  • Geen lange wachtlijsten
  • Laagdrempelig
  • Meedenken en aandacht
  • Bedrijfskundige en HR kennis
  • Duurzame verbetering van functioneren
  • Multidisciplinair netwerk van zelfstandige professionals
  • Mogelijkheid tot premium zorg

 

Ontstaan

Luister hier het verhaal van Bregje.

Bzonder is opgericht door Bregje. Binnen haar werk en privéleven zag zij regelmatig hoe mensen hun weg probeerden te zoeken naar ondersteuning voor hun hulpvragen. Belemmerd door ongeïnspireerde professionals en gebrek aan een objectieve wegwijzer en kennis, bleven zij soms gedesillusioneerd achter. Met als gevolg dat sommigen geen (passende) hulp ontvingen en niet de vinger op de zere plek werd gelegd, omdat er niet naar de persoon achter de symptomen werd gekeken.

Eind 2008 nam Bregje het besluit om een haar eigen organisatie te starten; Bzonder! Zorg & Coaching. Een organisatie die cliënten benadert met ziel én zakelijkheid, die verder kijkt en meedenkt. Die mensen en problemen ziet als integraal geheel en niet als som der delen.

In de loop der jaren is Bzonder uitgegroeid naar een professionele organisatie met veel kennis en kunde op het gebied van psychische problematiek, maar ook op het gebied van bedrijfsmatige ontwikkeling en relatieproblemen. Dit heeft geleid tot de uitbouw van Bzonder in drie verschillende labels: Bzonder! Zorg & Coaching, Ludi en LoveShrinks. In 2019 heeft het label Bzonder! Zorg & Coaching besloten te stoppen met haar SGGZ activiteiten en niet meer te werken met zorgverzekeraars. Op deze manier kon Bzonder kwaliteit en maatwerk blijven waarborgen en kon Bzonder blijven staan voor haar de initiële visie en missie. Vanuit deze gedachte is Bzonder ook gestart met premium zorg en premium PGB Begeleiding. In 2024 heeft Bzonder de omslag gemaakt naar een netwerkorganisatie. Samen durven, doen en waarde toevoegen met een netwerk van zelfstandig professionals met elk hun eigen expertise.

De primaire drijfveer van Bzonder is idealistisch; een integraal aanbod kunnen bieden aan zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers. Door cliënten als mens te erkennen en verder te kijken dan problemen, vanuit waarnemen en verbinden. Vanuit menselijkheid en professionaliteit. Door samenwerking en (zelf)zorg. Aandacht kunnen geven vanuit specialistische expertise. Vergezeld door wat humor en de nodige zelfspot.

De secundaire drijfveer van Bzonder is zakelijk; een dynamische organisatie neerzetten die een leemte opvult tussen wat er is en waar behoeften liggen. Breed denken en kijken naar mogelijkheden en kansen, vanuit ondernemerschap, lef en eigen regie. Op een manier die bij ons past en een manier die bij jou of jouw organisatie past.

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.