FAQ

Veelgestelde vragen

Klik op je vraag in blauw hieronder om naar het antwoord te gaan.

Met welke problemen en vragen kan ik wel en niet bij jullie terecht?
Voor welke leeftijden biedt Bzonder hulp?
In welk gebied werken jullie?
Heb ik een verwijzing nodig?
Wordt het vergoed?
Wat zijn jullie tarieven?
Hoe lang duren de begeleidings- en behandelmomenten?
Wat is een DBC?
Hoe lang is de wachttijd?
Wat voor soort therapieën bieden jullie?
Hebben jullie contracten met zorgverzekeraars?
Bieden jullie ook beschermd wonen?
Wat is de noodtelefoon en hoe werkt het?
Ik heb een vraag die hier niet bij staat.

Met welke problemen en vragen kan ik wel en niet bij jullie terecht?
Wel:
✓ ADD
✓ ADHD
✓ Autisme
✓ Stress en spanningsklachten
✓ Complexe problematiek (bijvoorbeeld gecombineerde diagnosen,trekken van persoonlijkheidsproblematiek, problematiek die veelal ‘tussen wal en schip’ valt)
✓ Angst en dwang
✓ Piekeren
✓ Vermoeidheid, gebrek aan energie
✓ Burn-out en overspanning
✓ Prikkelregulatie
✓ Identiteitsproblemen
✓ Emotionele problemen
✓ Stemmingsklachten
✓ Onzekerheid
✓ Rouw en verlies
✓ NAH (thuis-/woonbegeleiding)
✓ Diagnostiek vragen
✓ Coachingsvragen privé en/of zakelijk

Niet:
∅ Niet: Behandeling en begeleiding van cluster A persoonlijkheidsproblematiek
∅ Behandeling van persoonlijkheidsproblematiek als hoofddiagnose of als sterk op voorgrond tredende nevendiagnose is een mogelijke contra-indicatie voor behandeling binnen Bzonder. In deze gevallen wordt op individuele basis bekeken of de problematiek passend is binnen de bestaande behandelmogelijkheden van Bzonder.
✓ Wel: Behandeling van persoonlijkheidsproblematiek als niet op voorgrond tredende nevendiagnose
∅ Behandeling en begeleiding van dissociatieve stoornissen, schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen
∅ Niet: Behandeling van bipolaire stemmingsstoornissen.
✓ Wel: Thuis-/woonbegeleiding wanneer je bipolaire stoornis behandeld wordt met medicatie en er achterwacht is van een instelling met (crisis)opname mogelijkheden en medicatieverantwoordelijkheid.
∅ Niet: Behandeling van verslaving als hoofddiagnose.
✓ Wel: Behandeling van een andere diagnose (bijvoorbeeld ADHD) in combinatie met een verslaving (eventueel extern behandeld).
✓ Wel: Thuis-/woonbegeleiding bij verslaving.
∅ Behandeling of begeleiding van delirium en dementie.
∅ Niet: Begeleiding bij opvoedingsproblemen.
✓ Wel: Advies of probleemanalyse.
∅ Niet: Crisisopname.
✓ Wel: 24/7 noodlijn. Bij crisis contacteren we de huisarts of politie.
∅ Niet: Daar wij niet 24/7 beschikbaar zijn voor medische ondersteuning, bieden wij geen medicatiebegeleiding en dragen geen medicatieverantwoordelijkheid.
✓ Wel: Samenwerking in medicatiebegeleiding met artsen in ons netwerk of met je eigen arts.
∅ Interculturele behandeling.
∅ Behandeling van cliënten die niet in staat zijn of gemotiveerd zijn een hulpvraag aan te geven.

Voor welke leeftijden biedt Bzonder hulp?
9+ jaar: Diagnostiek
12-18 jaar: Thuis- en woonbegeleiding mogelijk afhankelijk van problematiek
18+ jaar: Thuis- en woonbegeleiding
18+ jaar: Coaching
18+ jaar: Behandeling
Training: Afhankelijk van training

In welk gebied werken jullie?
Behandeling (GGGZ): Nederland.
Thuisbehandeling (GGGZ): Bij medische indicatie tot +-35km van Tilburg.
Thuis-/woonbegeleiding (PGB): We werken in een regio tot maximaal 25km van ons kantoor. Woon je verder weg? Neem dan even contact met ons op.
Coaching: Nederland
Training: Nederland

Heb ik een verwijzing nodig?
Diagnostiek: Geen verwijzing
Behandeling (inclusief diagnostiek): Verwijzing huisarts voor specialistische GGZ
Thuis-/ woonbegeleiding: WMO indicatie gemeente
Coaching: Geen verwijzing
Training: Geen verwijzing

Wordt het vergoed?
Diagnostiek: Geen vergoeding, tenzij onderdeel van behandeling
Behandeling(inclusief diagnostiek): Vergoed door basisverzekering
Thuis-/woonbegeleiding: Vergoed door gemeente
Coaching*: Vergoed door aanvullende verzekering
Training*: Soms vergoed door aanvullende verzekering
*Coaching en training worden regelmatig vergoed door de werkgever.

Wat zijn jullie tarieven?
Diagnostiek: €790-1190 (+eventuele spoedtoeslag)
Behandeling: Volgens DBC tarieven van de NZA www.nza.nl
Thuis-/woonbegeleiding: €60-72,95
Coaching: €57-125
Relatietherapie: €75-90,75
Training: Afhankelijk van training (zie specifieke training)
Reiskosten: €0,19/km
Reistijd: 50% van totale reistijd (ovb)

Hoe lang duren de begeleidings- en behandelmomenten?
Behandeling: Afhankelijk van de zorgvraag
Thuis-/woonbegeleiding: PGB-begeleiding minimaal twee uur per keer, overig in overleg
Coaching: 45 minuten plus 15 minuten indirecte tijd of uren in overleg
Training: Afhankelijk van training (zie specifieke training)

Wat is een DBC?
Specialistische GGZ (SGGZ) wordt geregistreerd in Diagnose Behandel Combinaties, ook wel DBC’s genoemd. Een DBC bestrijkt maximaal één jaar. Vervolgt jouw behandeling zich daarna, dan wordt er een vervolg DBC gestart. Op basis van het aantal minuten dat jouw behandeling binnen het DBC jaar verbruikt én jouw diagnose, wordt een door de overheid vastgesteld tarief bepaald. Jouw zorg wordt dus pas na afsluiting van je DBC (na een jaar, of als je eerder stopt) gedeclareerd. Wanneer je zorgverzekering jouw zorg niet volledig mocht vergoeden, ontvang je een eventuele restfactuur dus ook pas na afsluiting van je DBC.

Hoe lang is de wachttijd?
Je kan gebruikelijk binnen een week bij ons terecht voor de start van je intake traject (4wk). Na het intake traject start je direct met je behandeling.

Wat voor soort therapieën bieden jullie?
We werken met verschillende type behandeling en begeleiding en kijken per hulpvraag wat het beste bij jou past. Behandel of begeleidingsvormen waar we onder andere mee werken zijn:
▪ Cognitieve gedragstherapie
▪ Oplossingsgerichte therapie
▪ Cliëntgerichte therapie
▪ Schematherapeutische vaktherapie
▪ Steunen structurerende therapie
▪ Vaktherapie (creatief, drama, muziek)
▪ Acceptance and commitment therapie (ACT)
▪ Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)
▪ Systeemtherapie
▪ Exposure in vivo
▪ EMDR
▪ Dialectische gedragstherapie
▪ Applied relaxation
▪ Imaginaire rescripting
▪ Activerende begeleiding
▪ Ondersteunende behandeling
▪ Coaching
▪ Training

Hebben jullie contracten met zorgverzekeraars?
We hebben geen contracten met zorgverzekeraars. We willen graag de vrijheid om jou zo goed mogelijk te helpen en je niet in een vastomlijnd ‘hokje’ te hoeven stoppen.

Bieden jullie ook beschermd wonen?
Bzonder! heeft op dit moment geen eigen huizen waarin je kan wonen. Wel bieden we je beschermd wonen begeleiding in je eigen woning.

Wat is de noodtelefoon en hoe werkt het?
De noodtelefoon is bedoeld als 24/7 bereikbaarheidsdienst voor cliënten van Bzonder. Lees hier meer over de noodtelefoon.

Ik heb een vraag die hier niet bij staat.
We denken graag met je mee, stuur ons een bericht.