Kenmerken autisme bij volwassenen

Kenmerken autisme bij volwassenen

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis (“diep doordringend”). Het is een neurologische of psychische aandoening die de normale ontwikkeling op bijna alle ontwikkelingsgebieden van een kind belemmert. Hoewel het een stoornis is die per definitie in de kindertijd ontstaat, blijven de problemen voortduren in de volwassenheid.

Mensen met kenmerken van autisme hebben problemen in sociale interactie, problemen op het gebied van communicatie en hebben beperkte, repetitieve en stereotype patronen in gedrag, interesses en activiteiten.

Voor het stellen van een diagnose wordt in de GGZ gewerkt met een diagnostisch handboek, de DSM genoemd. In 2016 wordt nog de DSM-IV gebruikt, per 2017 de nieuwere versie: DSM-V. De manier van diagnosticeren verandert daarmee en dit heeft ook gevolgen voor autisme.

De DSM-IV kent vijf pervasieve ontwikkelingsstoornissen, ookwel autisme spectrum stoornissen genoemd.

 • Autistische stoornis (voorheen klassiek autisme en Kannersyndroom)
 • Syndroom van Asperger   (geen achterstand in taalontwikkeling)
 • Syndroom van Rett (gaat samen met verstandelijke beperkingen en meer belemmeringen)
 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd (gaat samen met verstandelijke beperkingen en meer belemmeringen)
 • Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified (PDD-NOS)

 In de DSM-V: vallen het Syndroom van Rett en de Desintegratiestoornis niet meer onder autisme. Ook worden de huidige diagnoses PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme samengevoegd onder één noemer: Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

 

Verklarende theorieën

Hoe de stoornis ontstaat en hoe de problemen veroorzaakt worden is nog niet helemaal bekend. Er zijn drie theorieën die elk een deel van de klachten kan verklaren.

De eerste theorie heet de Centrale Coherentie Theorie. Deze theorie gaat ervan uit dat iemand met autisme moeite heeft met het zien van samenhang, omdat alle stukjes informatie apart binnenkomen en niet goed geïntegreerd kunnen worden. Hierdoor ontstaan de volgende klachten:

 • Moeite samenhang zien en detaildenken
 • Overprikkeling
 • Vertraagde informatie verwerking
 • Denken in beelden
 • Contextblindheid
 • Generalisatieproblemen
 • Beperkt voorstellingsvermogen en letterlijk denken
 • Fantasie en werkelijkheid niet scheiden
 • Associatief denken
 • Afleidbaarheid en concentratieproblemen

De tweede theorie is de Theory of Mind Theorie. Deze gaat ervan uit dat er een achterstand is in het vermogen een beeld te vormen van het gezichtspunt van een ander (ook wel mindreading of mindblindness genoemd). Dit zijn de problemen die hiermee gepaard gaan:

 • Moeite om zich in een ander te verplaatsen
 • Functioneel denken
 • Moeite met inschatten andere mensen
 • Moeite met herkennen en onder woorden brengen van eigen gevoelens en gedachten

De derde theorie is de Executieve Functie Theorie . Deze gaat ervan uit dat problemen in de hogere controlefuncties van de hersenen ervoor zorgen dat het niet goed lukt om doelmatig te werken. De problemen die hierbij horen, zijn:

 • Moeite met plannen en organiseren
 • Moeite met schakelmomenten
 • Weerstand veranderingen en rigide patronen
 • Moeite met doelgericht werken
 • Moeite met het overzien van consequenties en oorzaak-gevolg relaties
 • Gericht op snelle behoefte bevrediging en moeite met beheersen impulsen

 

Autisme of AD(H)D?

De laatstgenoemde klachten lijken erg op klachten die voorkomen bij ADHD (waaronder ook ADD valt). Ook bij ADHD worden problemen veroorzaakt door problemen met de executieve functies. Hierdoor kan het soms moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen autisme en ADHD, vooral wanneer iemand veel klachten weet te compenseren. Bij Bzonder! werken professionals gespecialiseerd in autisme en ADHD, die de juiste kennis hebben om de stoornissen van elkaar te kunnen onderscheiden. Wil je zelf vast eens kijken? Doe dan de autisme test, ADD test of ADHD test.

Je kunt ook op de site verder kijken naar begeleiding en behandeling die wij bieden bij autisme.

Wil je meer weten over jouw klachten of over het aanbod van Bzonder! Zorg & Coaching? Neem contact met ons op.

 

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.

Bij verder browsen op deze site, ga je akkoord met het gebruik van cookies en ons privacystatement. Meer informatie

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld vanuit Bzonder. Bzonder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Cookiebeleid
Bzonder maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van je computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij jouw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt jouw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Bzonder. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden. Je kunt cookies uitzetten. Dit doe je in je internetbrowser. Als je in je browser het gebruik van cookies hebt uitgezet kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Klikgedrag
Op alle websitepages van Bzonder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van je IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van Bzonder. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google's Privacy Policy.

Tawk.to
Bzonder maakt gebruik van tawk.to, een live chat oplossing van tawk.to Ltd. Tawk.to maakt gebruik van cookies om Bzonder te helpen bezoekers te identificeren en te volgen binnen onze website. Alle communicatie tussen Bzonder en onze bezoekers beveiligd.

Beveiligde verbinding
De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser.

Toepassing privacybeleid
Bzonder respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Bzonder is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden en andere sites en bronnen.

Vragen en feedback
Bzonder neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met [email protected]

Sluiten