Wat doe ik bij een tweede spoor traject?

 

Wat doe je binnen een tweede spoor traject?

Zit je al langere tijd ziek thuis en lijkt het er op dat je niet meer in staat bent om de werkzaamheden in de huidige vorm te hervatten? Dan is het nodig naar een andere oplossing te kijken. In sommige gevallen zal jouw werkgever in staat zijn om voor jou binnen het bedrijf een passende oplossing te vinden, maar dit is niet altijd het geval. Je komt dan in een tweede spoor re-integratie terecht. Waarschijnlijk wordt er dan gezocht naar een passende functie binnen een ander bedrijf. Wat is tweede spoor re-integratie precies en hoe kunnen wij hierbij helpen?

Elk medewerker is welkom bij ons; wij zijn expert op het gebied van burnout, ADHD en autisme gerelateerde klachten. Neem contact met ons op.

Whatsapp met ons

 

Werk oriëntatie bij de tweede spoor re-integratie

Tweede spoor re-integratie is vaak het vervolg op een eerste spoor re-integratie traject waarbij de psychische werk belemmeringen worden onderzocht. Hierbij ligt de focus bij het eerste spoor traject op het herstel van de psychische obstakels. Maar helaas is het niet altijd mogelijk om de obstakels te elimineren, waardoor het niet mogelijk is om het werk in de huidige vorm te hervatten. Bij de tweede spoor traject ligt de focus op het vinden van een nieuwe baan/werk- of studierichting.

Daarbij houden we rekening met de aanwezige psychische problematiek. We trainen specifieke vaardigheden, ondersteunen bij mentale klachten en geven betekenis en duiding aan de psychische klachten in het kader van de re-integratie. Want het doel van een tweede spoor traject is om de medewerker zo snel als constructief gezien mogelijk is, op weg te helpen naar een nieuwe betrekking elders of de handvatten te bieden om dit op langere termijn zelf te kunnen vinden.

wat doe ik bij een tweede spoor traject

Wat doe ik bij een tweede spoor traject?

In een tweede spoor traject werken we samen met reguliere 2e spoor partijen die zich richten op outplacement en jobhunting en de wettelijke re-integratie voorwaarden. Hiermee richt Bzonder zich op de psychische en emotionele stabiliteit van de cliënt als randvoorwaarde voor het (job)succes van het wettelijke 2e spoor traject. Daardoor ondersteunt Bzonder de outplacement/jobhunting organisatie vanuit psychologische expertise, waardoor de outplacement/jobhunting organisatie zich kan richten op de kerntaken en geen specialistische kennis hoeft te hebben van psychische problematiek. Daardoor voelt de cliënt zich veiliger en meer gesteund, wat de kans van slagen van het traject sterk vergroot.

Coachtrajecten in een tweede spoor traject worden op maat vormgegeven in overleg met de medewerker en opdrachtgever. We starten met een intake (eventueel ook: uitgebreidere diagnostiek), waarna een coachplan wordt opgemaakt. De behandelafspraken vinden in principe plaats op onze locaties of online, zodat de medewerker alle rust en privacy heeft. Bovendien werken we met duidelijke gekaderde sessiepakketten (8-12-16-20 sessies) die naar gelang uitgebreid kunnen worden. Indien gewenst kunnen ook door bedrijfsarts of leidinggevende consultaties of sessies ingeboekt worden, voor vragen of advies over omgang met de problematiek.

Elk medewerker is welkom bij ons; wij zijn expert op het gebied van burnout, ADHD en autisme gerelateerde klachten.

 

Waarom een tweede spoor traject door Bzonder*?

Bzonder heeft specialistische psychologische expertise én begrijpt de zakelijke kant van het ziekteverzuim. We richten ons op de balans tussen doelgericht werken en duurzaamheid, waarbij we onze klanten niet de snélste, maar wel de snelst duurzame oplossing aanbieden. Wanneer immers de situatie van voor het ziekteverzuim slecht/tijdelijk aangepakt is of als de werkgever of werknemer niet voldoende worden gezien in het proces, is de uitkomst van een traject per definitie minder succesvol.

Dit kan leiden tot een conflictueuze beëindiging van de arbeidsrelatie, terugval in ziekte, een kleinere kans dat de medewerker een nieuwe functie vindt of een grotere risico voor een loonsanctie voor de werkgever. Daar zijn zowel de werkgever als werknemer niet bij gebaat. Door onze psychologische expertise en zakelijk perspectief, begrijpen we beide kanten van de vraag en kunnen we zowel de werknemer als werkgever ondersteunen, zonder daarin onze transparantie te verliezen. Wij gaan uit van het belang van de relatie met elkaar en werken naar tot een succesvollere uitkomst. Wij combineren trajecten vaak ook met particuliere begeleiding vanuit gesubsidieerde budgetten.  Daardoor wordt de cliënt extra ondersteund in de psychische stabiliteit. Cliënt en opdrachtgever ervaren de trajecten als effectiever.

*Een tweede spoor traject wordt uitgevoerd door Bzonder! Zorg & Coaching of Ludi, afhankelijk van de aard van het traject.

De snelle checks

✓ Geen wachtlijst

✓ Psychologische en bedrijfskundige expertise

✓ Online, op kantoorlocatie van Bzonder of zakelijke locatie volgens afspraak

 

Meer antwoorden nodig op de vraag: wat doe ik bij een tweede spoor traject?

Neem contact met ons op, stuur ons een Whatsapp bericht of boek direct een pre-intake.

Whatsapp met ons Boek jouw pre-intake

 

Mogelijk ook interessant voor jou

Eerste spoor ziekteverzuim

Tweede spoor ziekteverzuim

Jobcoaching

Loopbaanadvies

Diagnostiek

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.