Kenmerken PDD-NOS volwassenen

PDD-NOS verdwijnt als officiële diagnose

We hebben de kenmerken PDD-NOS volwassenen ondergebracht op onze pagina over autisme. Voor het stellen van een diagnose wordt in de GGZ gewerkt met een diagnostisch handboek, de DSM genoemd. In 2016 wordt nog de DSM-IV gebruikt, per 2017 de nieuwere versie: DSM-V. De manier van diagnosticeren verandert daarmee en dit heeft ook gevolgen voor autisme-gerelateerde stoornissen.

In de oude manier van diagnosticeren, met de DSM-IV, is PDD-NOS de restcategorie van de autistische stoornissen. Het was toen een op zichzelf staande diagnose, die werd gesteld als er wel problemen waren in het autismespectrum, maar die bij geen van de stoornissen onder te brengen was. Vanaf 2017 worden PDD-NOS, maar ook Asperger en klassiek autisme samengevoegd onder de noemer: autismespectrumstoornis (ASS).

Het onderscheid tussen de verschillende autismespectrumstoornissen was vaak moeilijk te bepalen. Factoren waren intelligentie, de ernst van de klachten en de ontwikkeling van taal in de jeugd. Op de nieuwe manier van diagnosticeren wordt dit onderscheid nog steeds gemaakt, maar leidt dat niet tot een andere diagnose. De diagnose autismespectrumstoornis krijgt namelijk voor elk van twee probleemgebieden toevoegingen voor de ernst, plus een specificatie  over de aan- of afwezigheid van bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of een taalstoornis.

Wil je meer weten over de kenmerken PDD-NOS bij volwassenen, dan verwijzen we je door naar onze pagina over autisme bij volwassenen. Je kunt ook hier kijken voor een autisme test of naar onze mogelijkheden voor behandeling en begeleiding bij autismespectrumstoornissen.

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.