Kenmerken Asperger volwassenen

Kenmerken van Asperger bij volwassenen

Hoewel de diagnose Asperger zal verdwijnen (zie daarover meer verderop in deze tekst ‘Asperger verdwijnt als officiële diagnose’), hebben we het op deze pagina wel over de kenmerken van Asperger bij volwassenen, omdat deze term voor veel mensen herkenbaar is.

  1. Asperger behoort tot de autismespectrumstoornissen, waarbij sprake is van een minimaal gemiddelde intelligentie en waar geen problemen zijn (geweest) in de taalontwikkeling. Het is een stoornis waarbij er problemen zijn op twee gebieden:
  2. Sociale communicatie en sociale interactie en
    Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten

De problemen die voorkomen in de sociale communicatie en sociale interactie zijn problemen met het beginnen en voeren van gespreken. Mensen met Asperger hebben minder behoefte aan het delen van interesses en gevoelens dan anderen. Ook maken ze vaak anders of geen oogcontact. Voor iemand met Asperger is het moeilijk om lichaamstaal te lezen of gebaren te begrijpen. Zelf hebben ze vaak een verminderde gezichtsuitdrukking en lichaamstaal, of ontbreekt deze zelfs helemaal. Tot slot zijn er problemen met het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties. Mensen met Asperger kunnen moeite hebben met het aanpassen met gedrag aan de sociale situatie waarin ze zich bevinden, moeite hebben met fantasiespel en vrienden maken.
De kenmerken van Asperger bij volwassenen op gebied van beperkt, repetitief gedrag, interesses of activiteiten komen naar voren in stereotiepe of herhalende bewegingen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van voorwerpen, zoals dingen op een rij zetten of steeds ronddraaien, maar ook van spraak. Dan worden woorden van de gesprekspartner steeds herhaald of worden er vaak eigenaardige uitdrukkingen gebruikt. De problemen kunnen ook zitten in heel inflexibel gedrag en sterke hechting aan routines en rituelen. Mensen met Asperger hebben moeite met kleine veranderingen en overgangen. Ook hebben mensen met Asperger vaak beperkte interesses die zeer intens zijn. Tot slot roepen zintuiglijke prikkels vaak heel sterke reacties op, of roepen ze juist heel weinig reactie op. Geluiden of geuren kunnen bijvoorbeeld heel sterk zijn, kleine aanrakingen en kleine veranderingen in temperatuur kunnen erg onprettig voelen.
Autismespectrumstoornissen, dus ook Asperger, zijn per definitie stoornissen die in de kindertijd ontstaan. Het gebeurt regelmatig dat mensen met Asperger kun klachten echter goed kunnen camoufleren of zelf hebben geleerd wat beter om te gaan met hun klachten. De stoornis wordt dan vaak niet in de kindertijd herkend. Vooral bij vrouwen wordt de stoornis in de kindertijd nogal eens gemist. Later in het leven, bij veranderende omstandigheden en eisen uit de omgeving, kunnen de problemen alsnog aan het licht komen.

Herkenbaar? Neem contact met ons op. 

Je kunt ook de test doen, om te kijken of je mogelijk Asperger hebt. Kijk ook eens bij onze behandeling en begeleiding.

 

Asperger verdwijnt als officiële diagnose

Voor het stellen van een diagnose wordt in de GGZ gewerkt met een diagnostisch handboek, de DSM genoemd. In 2016 wordt nog de DSM-IV gebruikt, per 2017 de nieuwere versie: DSM-V. De manier van diagnosticeren verandert daarmee en dit heeft ook gevolgen voor autisme-gerelateerde stoornissen.
In de oude manier van diagnosticeren, met de DSM-IV, is Asperger een van de vijf autistische stoornissen. Het was toen een op zichzelf staande stoornis. Vanaf 2017 worden Asperger, samen met PDD-NOS en klassiek autisme samengevoegd onder de noemer: autismespectrumstoornis (ASS).

Voor elk van deze probleemgebieden (zie hierboven) wordt een mate van ernst toegevoegd, zodat een wat specifiekere diagnose gesteld kan worden. Daarnaast wordt er aangegeven of er sprake is van bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of een taalstoornis. Met onderscheid gemaakt tussen wat voorheen klassiek autisme en Asperger was. Bij Asperger is er namelijk minimaal een gemiddelde intelligentie en geen sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Bij klassiek autisme kan ook sprake zijn van een laag intelligentieniveau of verstandelijke beperking en is er wel sprake van een vertraagde taalontwikkeling.

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.

 

 

Bij verder browsen op deze site, ga je akkoord met het gebruik van cookies en ons privacystatement. Meer informatie

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld vanuit Bzonder. Bzonder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Cookiebeleid
Bzonder maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van je computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij jouw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt jouw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Bzonder. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden. Je kunt cookies uitzetten. Dit doe je in je internetbrowser. Als je in je browser het gebruik van cookies hebt uitgezet kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Klikgedrag
Op alle websitepages van Bzonder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van je IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van Bzonder. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google's Privacy Policy.

Tawk.to
Bzonder maakt gebruik van tawk.to, een live chat oplossing van tawk.to Ltd. Tawk.to maakt gebruik van cookies om Bzonder te helpen bezoekers te identificeren en te volgen binnen onze website. Alle communicatie tussen Bzonder en onze bezoekers beveiligd.

Beveiligde verbinding
De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser.

Toepassing privacybeleid
Bzonder respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Bzonder is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden en andere sites en bronnen.

Vragen en feedback
Bzonder neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met [email protected]

Sluiten