Kenmerken Asperger volwassenen

Asperger verdwijnt als officiële diagnose

Voor het stellen van een diagnose wordt in de GGZ gewerkt met een diagnostisch handboek, de DSM genoemd. In 2016 werd nog de DSM-IV gebruikt, per 2017 de nieuwere versie: DSM-V. De manier van diagnosticeren is daarmee veranderd en dit heeft ook gevolgen voor autisme-gerelateerde stoornissen.
In de oude manier van diagnosticeren, met de DSM-IV, is Asperger een van de vijf autistische stoornissen. Het was toen een op zichzelf staande stoornis. Vanaf 2017 worden Asperger, samen met PDD-NOS en klassiek autisme samengevoegd onder de noemer: autismespectrumstoornis (ASS).

Voor elk van deze probleemgebieden (zie hierboven) wordt een mate van ernst toegevoegd, zodat een wat specifiekere diagnose gesteld kan worden. Daarnaast wordt er aangegeven of er sprake is van bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of een taalstoornis. Met onderscheid gemaakt tussen wat voorheen klassiek autisme en Asperger was. Bij Asperger is er namelijk minimaal een gemiddelde intelligentie en geen sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Bij klassiek autisme kan ook sprake zijn van een laag intelligentieniveau of verstandelijke beperking en is er wel sprake van een vertraagde taalontwikkeling.

Lees hier meer over kenmerken van autisme bij volwassenen.

Je kunt ook de test doen, om te kijken of je mogelijk autisme hebt. Kijk ook eens bij onze behandeling en begeleiding.

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.