Kenmerken Asperger volwassenen

Kenmerken van Asperger bij volwassenen

Hoewel de diagnose Asperger zal verdwijnen (zie daarover meer verderop in deze tekst ‘Asperger verdwijnt als officiële diagnose’), hebben we het op deze pagina wel over de kenmerken van Asperger bij volwassenen, omdat deze term voor veel mensen herkenbaar is.

  1. Asperger behoort tot de autismespectrumstoornissen, waarbij sprake is van een minimaal gemiddelde intelligentie en waar geen problemen zijn (geweest) in de taalontwikkeling. Het is een stoornis waarbij er problemen zijn op twee gebieden:
  2. Sociale communicatie en sociale interactie en
    Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten

De problemen die voorkomen in de sociale communicatie en sociale interactie zijn problemen met het beginnen en voeren van gespreken. Mensen met Asperger hebben minder behoefte aan het delen van interesses en gevoelens dan anderen. Ook maken ze vaak anders of geen oogcontact. Voor iemand met Asperger is het moeilijk om lichaamstaal te lezen of gebaren te begrijpen. Zelf hebben ze vaak een verminderde gezichtsuitdrukking en lichaamstaal, of ontbreekt deze zelfs helemaal. Tot slot zijn er problemen met het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties. Mensen met Asperger kunnen moeite hebben met het aanpassen met gedrag aan de sociale situatie waarin ze zich bevinden, moeite hebben met fantasiespel en vrienden maken.
De kenmerken van Asperger bij volwassenen op gebied van beperkt, repetitief gedrag, interesses of activiteiten komen naar voren in stereotiepe of herhalende bewegingen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van voorwerpen, zoals dingen op een rij zetten of steeds ronddraaien, maar ook van spraak. Dan worden woorden van de gesprekspartner steeds herhaald of worden er vaak eigenaardige uitdrukkingen gebruikt. De problemen kunnen ook zitten in heel inflexibel gedrag en sterke hechting aan routines en rituelen. Mensen met Asperger hebben moeite met kleine veranderingen en overgangen. Ook hebben mensen met Asperger vaak beperkte interesses die zeer intens zijn. Tot slot roepen zintuiglijke prikkels vaak heel sterke reacties op, of roepen ze juist heel weinig reactie op. Geluiden of geuren kunnen bijvoorbeeld heel sterk zijn, kleine aanrakingen en kleine veranderingen in temperatuur kunnen erg onprettig voelen.
Autismespectrumstoornissen, dus ook Asperger, zijn per definitie stoornissen die in de kindertijd ontstaan. Het gebeurt regelmatig dat mensen met Asperger kun klachten echter goed kunnen camoufleren of zelf hebben geleerd wat beter om te gaan met hun klachten. De stoornis wordt dan vaak niet in de kindertijd herkend. Vooral bij vrouwen wordt de stoornis in de kindertijd nogal eens gemist. Later in het leven, bij veranderende omstandigheden en eisen uit de omgeving, kunnen de problemen alsnog aan het licht komen.

Herkenbaar? Laat je gegevens achter op onze contactpagina, dan nemen we contact op voor een vrijblijvend kort screeningsgesprek. Je kunt ook de test doen, om te kijken of je mogelijk Asperger hebt. Kijk ook eens bij onze behandeling en begeleiding.

 

Asperger verdwijnt als officiële diagnose

Voor het stellen van een diagnose wordt in de GGZ gewerkt met een diagnostisch handboek, de DSM genoemd. In 2016 wordt nog de DSM-IV gebruikt, per 2017 de nieuwere versie: DSM-V. De manier van diagnosticeren verandert daarmee en dit heeft ook gevolgen voor autisme-gerelateerde stoornissen.
In de oude manier van diagnosticeren, met de DSM-IV, is Asperger een van de vijf autistische stoornissen. Het was toen een op zichzelf staande stoornis. Vanaf 2017 worden Asperger, samen met PDD-NOS en klassiek autisme samengevoegd onder de noemer: autismespectrumstoornis (ASS).

Voor elk van deze probleemgebieden (zie hierboven) wordt een mate van ernst toegevoegd, zodat een wat specifiekere diagnose gesteld kan worden. Daarnaast wordt er aangegeven of er sprake is van bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of een taalstoornis. Met onderscheid gemaakt tussen wat voorheen klassiek autisme en Asperger was. Bij Asperger is er namelijk minimaal een gemiddelde intelligentie en geen sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Bij klassiek autisme kan ook sprake zijn van een laag intelligentieniveau of verstandelijke beperking en is er wel sprake van een vertraagde taalontwikkeling.

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.