Lenneke

 

Lenneke is geschoold als orthopedagoog/gedragsdeskundige en heeft tijdens haar loopbaan met kinderen, adolescenten en volwassenen gewerkt met uiteenlopende problematieken.

Zij heeft expertise in de behandeling en diagnostiek van mensen met (een vermoeden van) een autistisch spectrum stoornis. Ze heeft geleerd om steeds weer opnieuw te kijken naar hoe een persoon in elkaar steekt en functioneert. Zij houdt daarbij rekening met een diagnose, maar kijkt verder dan alleen een classificatie.

Lenneke is zorgvuldig, werkt grondig, is analytisch en is daarmee goed in staat om tijdens het diagnostisch proces en binnen behandeling verbanden te leggen. Daarbij is ze betrokken; empathie en compassie staan centraal in haar werkrelatie met een cliënt. Ze maakt graag gebruik van visualisaties binnen haar behandeling.

#Nederlands #diagnostiek #behandeling #analytisch #empathie #gedrag #visualisaties

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.