Charlotte

Charlotte heeft als orthopedagoog/gedragskundige ervaring opgedaan op verschillende terreinen, waaronder jeugd- en gehandicaptenzorg.

Sinds 2013 is zij als behandelaar werkzaam bij Bzonder! Zorg & Coaching, waar ze zich voor een groot deel toelegt op intake en diagnostiek. Daarnaast geeft Charlotte behandeling/begeleiding aan adolescenten en volwassenen.

Kenmerkend is de haar eclectische werkstijl, waarin onder andere cognitief-gedragstherapeutische technieken worden gecombineerd met cliënt- en oplossingsgerichte technieken. Verder is zij bekend met imaginaire rescripting. Met deze techniek is het o.a. mogelijk om intrusieve beelden (bijvoorbeeld bij een traumatische gebeurtenis) te herschrijven/bewerken.

Charlotte gaat uit van de eigen kracht van mensen om tot oplossingen te komen en ondersteunt daar graag bij. De kernwoorden open, integer, toegankelijk en betrokken typeren haar het beste. Binnen haar werk staat persoonlijk contact met de cliënt centraal, waarbij zij groot belang hecht aan het opbouwen van een solide vertrouwen en werkrelatie. Humor is hierbij een belangrijk instrument.

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.