Verzuim

 

Zoek je naar behandeling bij (dreigend) verzuim door psychische klachten?

Psychische klachten zijn de grootste reden van langdurig verzuim. Medewerkers raken overbelast door werk- of privé situaties, of hebben (onbewust) last van onderliggende psychische problematiek. Daarnaast zien we regelmatig medewerkers die terug zijn gevallen na eerdere klachten, waarbij kortdurende behandeling van verzuim in een eerste spoor traject is ingezet of onderliggende problematiek van het verzuim niet is herkend. In de praktijk blijkt daarbij veelal dat goedkoop duurkoop is; duurzame inzetbaarheid vraagt om een duurzame oplossing.

Hulp van een van onze specialisten voor jouw medewerker kan zinvol zijn wanneer je de medewerker herkent in één of meerdere punten:

  • Je medewerker is (weer) uitgevallen door psychische klachten.
  • Je maakt je zorgen om je medewerker of hebt het gevoel dat je medewerker op de tenen loopt.
  • Je hebt een medewerker die steeds vaker in conflict raakt met anderen.
  • Je hebt een vermoeden van AD(H)D of autisme bij je medewerker
  • Je vreest voor een burn-out bij een werknemer of je werknemer is al uitgevallen als gevolg van een burn-out
  • Je medewerker is gemotiveerd, maar krijgt het niet (goed) voor elkaar om aan de werkvereisten te voldoen.
  • Het lukt jouw medewerker niet zijn of haar gedrag te veranderen, ondanks feedback hierover.
  • Je medewerker heeft al eerder een burn-out gehad en stapt weer in dezelfde valkuilen.
  • Je wil ondersteuning die zich richt op samenwerking, goed werkgeverschap én goed werknemerschap.
  • Het probleem van jouw medewerker lijkt dieper te zitten, dan met een generiek ontwikkeltraject kan worden opgelost.

Herkenbaar? Neem contact met ons op. Behandeling vindt plaats in Tilburg, Den Bosch, Eindhoven of online. .

Whatsapp met ons

 

Wat doet behandeling bij verzuim?

Behandeling bij verzuim zorgt ervoor dat jouw medewerker meer inzicht krijgt in triggers en instandhouders van de ervaren problematiek en het verzuim. We gaan op zoek naar de oorzaak van de overbelasting en hoe hiermee omgegaan kan worden, zodat hervatting of verbetering van de werkzaamheden mogelijk is. Daarbij kunnen we ook de werkplek bezoeken en contact hebben met collega’s, bedrijfsarts betrokken bij het verzuim en/of leidinggevende. Ook kan het gecombineerd worden met jobcoaching. Ons doel is om de medewerker zo snel als constructief gezien mogelijk is weer aan het werk te krijgen, waarbij zowel de werkgever als de medewerker baat hebben bij de werkhervatting of -verandering.

Elk medewerker is welkom bij ons; in specifiek hebben wij daarnaast expertise op het gebied van burnout, ADHD en autisme gerelateerde klachten.

 

Hoe gaat behandeling bij verzuim in zijn werk?

Behandeling bij verzuim in een eerste spoor traject worden op maat vormgegeven in overleg met de medewerker en opdrachtgever. We starten met een intake (eventueel ook: uitgebreidere diagnostiek), waarna een behandelplan wordt opgemaakt. Vaak is een werkplekbezoek onderdeel van het traject (of indien wenselijk: online meeting), zodat we goed beeld krijgen van de professionele omgeving en persoonlijk contact kunnen hebben met collega’s en/of leidinggevende. De behandelafspraken vinden in principe plaats op onze locaties of online, zodat de medewerker alle rust en privacy heeft. We werken met duidelijke gekaderde sessiepakketten (8-12-16-20 sessies) die naar gelang uitgebreid kunnen worden. Indien gewenst kunnen ook door bedrijfsarts of leidinggevende consultaties of sessies ingeboekt worden, voor vragen of advies over omgang met de problematiek.

Binnen de behandeling van verzuim in een eerste spoor traject ligt in de eerste fase de nadruk op herstel, inzicht en versterken van de persoon. Wanneer de draagkracht van de medewerker voldoende is hersteld en er voldoende inzicht is bewerkstelligd, ligt de vervolgfocus op werkhervatting (jobcoaching). Daarin komen vragen aan bod als: “Welke aanpassingen zijn er nodig of mogelijk op de werkplek”; “Hoe kan de medewerker opbouwen van verzuim naar herstel”; “Wat heeft de medewerker nodig, wat heeft de organisatie nodig, en hoe kan hier overeenstemming in gevonden worden”?

 

Waarom behandeling bij verzuim door Bzonder*?

Bzonder heeft specialistische psychologische expertise én begrijpt de zakelijke kant van het verzuim. We richten ons op de balans tussen doelgericht werken en duurzaamheid, waarbij we onze klanten niet de snélste, maar wel de snelst duurzame oplossing aanbieden. Wanneer immers de situatie van voor het verzuim slecht/tijdelijk aangepakt is, is recidive verzekerd. Daar zijn zowel de werkgever als werknemer niet bij gebaat. In de praktijk zien we vaak dat door collega’s met minder therapeutische ervaring, kortdurende klachtgerichte behandeling aangeboden wordt, waarna de werknemer weer te snel naar werk wordt doorgezet. Voor sommige klachten werkt dit prima, maar vaak wordt onderliggende problematiek over het hoofd gezien, met terugval tot gevolg en uiteindelijk veel meer kosten door herhaald verzuim. Daarom richt Bzonder zich op het aanpakken van de psychische en praktische instandhouders, waarbij we uitgaan van de gezamenlijke wens van medewerker en werkgever om een bevredigende en goed functionerende werkrelatie met elkaar op te bouwen/te behouden.

*Uitgevoerd door Bzonder! Zorg & Coaching of Ludi, afhankelijk van de aard van het traject.

 

Meer informatie?

Neem contact met ons op, stuur ons een Whatsapp bericht.

Whatsapp met ons

 

Mogelijk ook interessant

Tweede spoor ziekteverzuim

Casus consultatie

Jobcoaching

Loopbaanadvies

Diagnostiek

 

Bzonder! helpt je ontwikkelen naar de beste versie van jezelf.